Toiminta

Kaiken toimintamme perusta ja keskeisiä arvojamme ovat luottamus ja avoimuus. Jäsenyritystemme koulutus ja kehittäminen sekä kontaktiverkoston luominen ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Järjestämme aktiivisesti räätälöityjä koulutustilaisuuksia, teemapäiviä ja verkostoitumistapahtumia.

Toimintamme pohjautuu yhteistyöhön. Koulutamme jäsenyrityksiämme, jotta voimme tarjota laadukasta työtä ja pysyä kehityksen kärjessä. Tapahtumissamme pääset kuuntelemaan jäsenyritystemme kokemuksia, saamaan tietoa sekä kehittämään yhteisiä hankkeitamme.

Kaikkea ei aina kannata tehdä yksin. Tarjoamme jäsenillemme kontaktiverkoston, jonka avulla yksittäisellä jäsenyrityksellä on mahdollisuus ottaa vastaan suurempia asiakasprojekteja ja toimeksiantoja. Autamme jäsenyrityksiämme kartoittamaan toimeksiantoon parhaiten soveltuvia kumppaneita ja ohjaamme yhteistyön alkuun. Tarjoamme myös tapahtumia, joissa jäsenyrityksemme voivat markkinoida omaa toimintaansa yhdessä verkostomme kanssa.

Puheenjohtajan tervehdys

Suomalainen alihankintateollisuus on 2000-luvulla kokenut muutoksen. Yritykset ovat oppineet kiihdyttämään, vaihtamaan suuntaa ja jarruttamaan muuttuvan tilanteen mukaan. Yritykset ovat myös luoneet ympärilleen uutta kysyntää ja markkinoita.

Jäsenemme ovat nykyaikaisen yritystoiminnan etulinjassa ja tarjoavat asiakkailleen monipuolisia teollisuuden palveluita. Tavoitteenamme on kehittää ja kehittyä yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhteistyöverkostomme kautta pystymme tarjoamaan parhaimmat alihankintaratkaisut pienistä osatoimituksista suuriin kokonaisuuksiin.

Toimintamme perustuu yhteistyölle ja jokaisella jäsenyrityksellämme on toimintaa monen muun S.E.C-yrityksen kanssa. Pyrimme olemaan edelläkävijä yritysten välisen yhteistyön kehittäjänä, jonka vuoksi järjestämme jäsenyrityksillemme aktiivisesti koulutusta, tapaamisia eri teemojen ympärillä sekä tarjoamme mahdollisuuden rakentavaan keskusteluun ja kokemusten vaihtoon.

Juha Martikainen, Toimitusjohtaja CM Tools Oy

Hallituksen puheenjohtaja, Subcontracting Excellence Club S.E.C ry

S.E.C perusteet

S.E.C

Olemme yhteistyöverkosto, joka muodostuu 15 yrittäjävetoisesta metallialan huippuyrityksestä ja niiden tytär- ja osakkuusyrityksistä. Olemme toimineet vuodesta 1993 ja toimintaamme koordinoi hallitus sekä hallituksen ulkopuolinen sihteeri.
Jäsenyritystemme yhteenlaskettu liikevaihto on 200 m€ ja ne työllistävät 2000 henkilöä. Toiminnassamme yhdistyvät suuren yrityksen monialaisuus, luotettavuus, osaaminen ja kapasiteetti sekä pienen yrityksen kustannustehokkuus, luovuus, joustavuus ja asiakasystävällisyys.

Subcontracting

Tarjoamme parhaat alihankintaratkaisut pienistä osatoimituksista suuriin kokonaisuuksiin. Yhdistämme jäsenyritystemme osaamisalueet ja kokemukset, jolloin voimme tarjota asiakkaalle suurempia kokonaisuuksia ja mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Palvelumme kattavat vaativat tuotekehitysprojektit aina teknisestä suunnittelusta ja muotoilusta valmistukseen ja markkinointiin saakka. Verkostomme tarjoaa laajan palveluvalikoiman ja kuhunkin toimeksiantoon sopivimmat toimittajat.

Excellence

Jäsenyrityksillämme on yhteinen laatunäkemys ja ISO 9000 / Green Card -järjestelmät ovat laajalti käytössä. Kulttuuriimme kuuluu jatkuvan kehityksen periaate, jossa parhaat toimintamallit ja ideat jaetaan jäsentemme kesken. Jäsenyrityksemme kehittävät yhdessä toimintamallejaan ja järjestävät yhteisiä koulutustapahtumia. Olemme myös Laatukeskuksen päättävä yhteisöjäsen.

Cluster

Jäsenyrityksillämme on yhteinen visio metallialan ja liiketoimintansa kehittämisestä. Yritysten väliseen avoimuuteen ja luottamukseen perustuva toimintamme yhdistää jäsenyritysten henkilöstön kaikilla organisaation tasoilla. Pyrimme olemaan edelläkävijä yritysten välisen yhteistyön kehittäjänä ja jäsenyrityksemme ovat alansa huippuja, jotka toimivat yhdessä mestarijoukkueen tavoin.